2v2 BO4 PS4 SND 20-02

Round 1

#1
BYE 0
#2
Details
17 - Lol Esports 2
16 - xOneDuo 0
#4
BYE 0
8 - AzuRe Gaming 1
#5
5 - Sprinklebots 1
BYE 0
#6
Details
21 - Biryani Boys 0
12 - Excision 2v2 2
#7
Details
13 - ODiN 2
20 - ApeX_LuNa 0
#8
BYE 0
4 - Ladon Ascend 1
#9
BYE 0
#10
Details
19 - Ghoststar 2
#12
BYE 0
6 - LADON 2.0 1
#13
7 - Die ouens 1
BYE 0
#15
Details
15 - Noobz 2
18 - Ascension 1
#16
BYE 0

Round 2

#19
Details
5 - Sprinklebots 0
12 - Excision 2v2 2
#20
Details
13 - ODiN 0
4 - Ladon Ascend 2
#21
Details
19 - Ghoststar 0
#22
Details
22 - Daemon Gaming 0
6 - LADON 2.0 2
#24
Details
15 - Noobz 1

Round 4

Round 5

Round 5